VP 2018 antagen

Vid senaste räddningschefsmötet i mars antogs verksamhetsplanen för 2018 års arbete inom RäddSam F. Läs mer här[wpfilebase tag=file id=29 /]
Vid samma möte antogs även rutin för Hot och våld. Läs mer här[wpfilebase tag=file id=298 /]

Senaste nyheterna