Verksamhetsplanering 2019

Vid räddningschefsmötet den 19 oktober antogs verksamhetsplanen för 2019.
Här framgår de uppdragsbeskrivningar samt projektbeskrivningar som är aktuella inom RäddSam F under 2019.
VP:n hittar du under Avtal och överenskommelse/Verksamhetsplan i dokumentbanken eller här [wpfilebase tag=file id=310 /]

Senaste nyheterna