Verksamhetsberättelse 2019 RäddSam F

Här finner du verksamhetsberättelsen för 2019 gällande RäddSam F. Här kan du läsa om den omfattande verksamhet som bedrevs under 2019 och en uppföljning av densamma.