Välkomna på kvinnlig nätverksträff inom RäddSam-F

Datum: 31 januari 2024

Tid: 18.00-20.30

Plats: Blåljushuset Aneby, Stigbergsvägen 11, 578 33 Aneby

Innehåll: Tillfälle att träffa andra och diskutera viktiga frågor och erfarenheter. Uppföljning från föregående träff mm.

Målgrupp: Kvinnor inom räddningstjänsten Räddsam f (både operativ och icke operativ personal)

Kostnad: Gratis

Sista anmälningsdag: 15/1 2024

Kontaktperson: Åsa Karlsson Räddningstjänsten Aneby, asa.karlsson@aneby.se

Senaste nyheterna