Utvecklingsdag ledningsövningar

Utvecklingsdag för övning av befäl 24/2
Utvecklingsdagen syftar till att föra diskussioner kring hur RäddSam-F kan bidra till utvecklingen av befäls kompetens och förmåga samt prova på olika programvaror för ledningsövningar.
Läs mer om dagen samt anmäl er under knappen RäddSam F-skolan här till höger.