Utbildningsmaterial Rakel

Nu finns uppdaterat och reviderat utbildningsmaterial när det gäller Rakel inom RäddSam F, du hitter dem under ubildningsmaterial/RAKEL i dokumentbanken. Det är Grundutbildning, Repetitionsutbildning, Snabbutbildning samt Nyheterna. Filerna som är i pdf ligger helt öppna medan PowerPoint-filerna ligger så att man måste logga in. Eventuella frågor på materialet kontakta David Högberg på Räddningstjänsten i Jönköping. Tidplanen är den att omprogrammeringen sker innan den 1 november och då startas bland annat den automatiska tilldelningen av talgrupper från SOS. Tills 1 november 2013 bör således all personal vara utbildad.

Senaste nyheterna