Uppdatering gällande RäddSam F-skolan

Anmälningar till utbildningarna görs på hemsidan längre ner.

FIP-utb

 • Kommer att köras under våren. Oklart i nuläget vilka datum.

Regional samverkans kurs (RSK)

 • Kursen den 2-3 mars är inställd.

BU brand, kem, ledning, räddning

 • Genomförs digitalt. Länk skickas ut innan utbildning
 • BU kem: 16 mars
 • BU räddning: 25 mars
 • BU ledning: 18 mars
 • BU brand: 23 mars eller 15 april

AL-utb

 • Ligger fortfarande kvar som planerat i nuläget

ATV-utb

 • Ligger fortfarande kvar som planerat i nuläget
 • 12/5, 19/5, 22/5

Introutbildning nya IL/IB

 • Genomförs digitalt. Länk skickas ut innan utbildning
 • 9-10 mars

Fortbildningsdag IL/IB/BI

 • Genomförs digitalt. Länk skickas ut innan utbildning
 • 11 mars