Uppdaterad operativ rutin gällande Covid-19 den 220404

Då Covid-19 inte längre räknas som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom är rutinen ändrad.

Även särskilda rekommendationerna vid HLR upphör att gälla från 220401.

No posts found

Senaste nyheterna