Uppdaterad operativ rutin gällande Covid-19 den 220308

Regionen har idag uppdaterat ambulanssjukvårdens riktlinje också då vi nu inte behöver ha visir, utan enbart munskydd IIR vid nära patientkontakt.

(Patienten behöver inte heller längre ha munskydd under transport, sjukvårdslarm Visingsö.)

Vid HLR eller om patienten misstänks ha eller har en covid-19 infektion så skall man fortsatt ha förstärkt skyddsutrustning.

Vi får hoppas att smittan fortsätter att sjunka och att vi kan ändra/avsluta denna rutin under våren!

Hälsningar.

Annika Åström Victorén Överläkare Ambulanssjukvården Region Jönköpings län

No posts found

Senaste nyheterna