Uppdaterad operativ rutin Covid-19

Med anledning av nya rutiner för bland annat ambulanspersonal har vi också reviderat RäddSam F rutinen. 

Nyhet:

Vid patientnära arbete inom 2 meter (tex sjukvård vid trafikolycka, sjukvårdslarm, lyfthjälp, omhändertagande av avliden)

Använd skydd mot droppar, vilket innebär:

  • Visir som täcker hela ansiktet (ögon, näsa och mun)
  • Vätskeavvisande munskydd* (IIR)

No posts found