Tillsyn Bensinstationer

RäddSam F bjuder in till en kurs i tillsyn bensinstationer. Platsen är på brandstationen i Värnamo och datumet är den 5 mars. Läs mer och anmäl genom att trycka på den gröna knappen RäddSam F-skolan till höger på hemsidan. Kostnaden för kursen fördelas mellan deltagarna på kursen.