Tillfälligt ny operativ rutin för räddningstjänsten vid HLR

Det finns numera en särskilt rutin för räddningstjänstens agerande vid hjärtstopp efter HLR-rådets anvisningar som är framtagen av Annika Åström Victorén, överläkare Ambulanssjukvården Region Jönköpings Län.

Den tidigare rutinen gäller fortfarande för alla andra situationer då vi kan komma i kontakt med misstänkt smitta. Uppdaterad 200319  med hänvisning till “Tillfälligt ny operativ rutin för räddningstjänsten vid HLR med anledning av covid-19”.

Nya uppdaterade versioner 200417.