Taxa 2022

Vid senaste Rch-mötet den 29/8 2022 antogs taxa 2022 där bland annat ersättning för fordon räknats upp. Den gäller från 22-09-01.

Du hittar den här under nyheten eller under avtal/överenskommelser och rutiner i dokumentbanken.