Suicid rutinen är kompletterad

Hej, rutinen har kompletterats med en bilaga som kan skrivas ut samt förvaras i benfickan. Vid eventuella frågor kontakta Göran Melin eller Peter Heimdahl på räddningstjänsten i Jönköping.

Läs den här eller under Rutiner i dokumentbanken.