Säkerhet och arbetsmiljö vid insats med luftburna stöd

Angelägen information från MSB 210609 som delges alla räddningstjänster.

Säkerhet och arbetsmiljö för räddningstjänstpersonal vid insatser med MSB:s luftburna stöd. Med fokus på markpersonalens arbetsmiljö vid en skogsbrand.

Läs mer i dokumentet här.

No posts found