RVR utbildning distans

Restvärderäddning utbildning distans

Brandskyddsföreningen erbjuder en kostnadsfri tvåtimmars utbildning i Restvärderäddning via Teams vid 20 tillfällen under mars och april. Tillfällena är planerade både dag- och kvällstid för att kunna passa både hel- och deltid.
Kursen vänder sig till alla som kan bli inblandade i en restvärdesinsats, såväl brandmän som brandbefäl.

Utbildningstillfällena ligger uppe för anmälan på RäddsamF:s hemsida där du även hittar mer information om utbildningen.