RVR rapporter

Nu finns framtagna rapporter för hur ifyllandet av restvärde ska fyllas in i Daedalos. Det finns en instruktion som heter A-rapport där akut RVR och fortsatt RVR fylls i vid brand och/eller vattenskada. A-rapporten fylls i av händelserapportens värd. Vidare finns även en instruktion som heter T-rapport som avser statlig väg. Exempel på händelser är; Hinder på väg, träd över väg, sanering av drivmedel, sanering efter olycka samt säker arbetsplats. Även denna fylls i av händelserapportens värd.

Du hittar instruktionerna här eller under rubriken Rutiner/Daedalos i dokumentbanken. Här hittar du även övriga rutiner gällande Daedalos.