Rutin "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter"

[wpfilebase tag=file id=153 /]Vid räddningschefsmötet i juni antogs rutinen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter som är den första delen av RäddSam F´s gemensamma arbete med arbetsmiljöfrågor. Rutinen redovisar vilka arbetsmiljöuppgifter som varje räddningstjänst lokalt skall ansvara för före räddningsinsatser samt vilka arbetsmiljöuppgifter som fördelas till befäls och brandman under pågående räddningsinsatser.
I dokumentet kan ni i vänstra kolumnen se vilken föreskrift och paragraf från Arbetsmiljöverket som leder till en tänkbar arbetsmiljöuppgift för oss, samt vilken funktion som ansvarar för att hantera den. 
Inom ramen för ledningsutveckling så arbetar vi parallellt med en övergripande rutin för arbetsmiljöuppgifter som kommer att bli klar senare i år. Till denna kommer vi också att erbjuda utbildning senare i höst. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Göran Melin eller Jerker Sturedahl i Jönköping .
Rutinen ligger under “Rutiner/Arbetsmiljö” i dokumentbanken.

Senaste nyheterna