Rekrytering deltid

[wpfilebase tag=file id=171 /]Arbetsgruppen när det gäller rekrytering och mångfald inom RäddSam F har tagit fram en del material när det gäller rekrytering. Materialet hittar du i dokumentbanken under informationsmaterial och rekrytering där finns; en broschyr att dela ut vid sökande av deltidsbrandmän, ett infoblad att dela ut till arbetsgivare samt underlag till en platsannons. Är det någon som har någon fråga eller fundering så kontakta Bertil Fång i Tranås, 0140-682 51. Materialet är fritt att använda för samtliga inom RädddSam F.