Rakel nyheter

Lagom till påsken publicerade MSB-Rakel en ny interaktiv utbildning i Rakel.
Rakelsamordnare David Högberg inom RäddSam F meddelar att det verkar vara ett bra verktyg att dela ut till alla våra anställda för att ge dem en bra grund att stå på. Det kan initialt räcka med att gå igenom del 1 som är fokuserad på användning och ”bara” omfattar c:a en halvtimma. David meddelar även att han ska försöka anpassa RäddSam F:s utbildningsmaterial till att ansluta till MSB:s utbildning och komplettera med våra specifika tillämpningar.
Länkar:
Till utbildningens startsida
http://utb.msb.se/sv/rakelutbildning/
Direkt till del 1 (Anvädning):
http://utb.msb.se/sv/rakelutbildning/del-1-anvandning/
Direkt till del 2 (Om systemet)
http://utb.msb.se/sv/rakelutbildning/del-2-om-systemet/
Direkt till del 3 (Nationella riktlinjer och säkerhet):
http://utb.msb.se/sv/rakelutbildning/del-3-nationella-riktlinjer-och-sakerhet/
Glad påsk önskar David och Thomas