RäddSam F skolan hösten

Nu finns nya utbildningar att anmäla sig till upplagda i RäddSam F-skolan, läs mer om utbildningarna samt anmäl er till höger under knappen RäddSam F-skolan. Nya utbildningar är preparandkurser, instruktörskurs losstagning, TIB-träffar. Dessutom går det även att anmäla sig till olycksförloppsundersökning samt samverkan vid risk för suicid sedan tidigare.

Senaste nyheterna