RäddSam F-skolan 2020

Årskalendern för 2020 ligger uppe och de flesta av utbildningarna är upplagda för anmälan nedan.

Kurser gällande arbetsjordning och räddningsfrånkoppling kommer hållas i Värnamo 12/3 och 26/3, dessa finns för anmälan på https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/utbildningar/arbetsjordning-och-arbete-pa-sparomrade/

Kurser som MSB håller i Nässjö och Jönköping avseende begränsa miljöpåverkan vid insats anmäler man sig via https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2020/februari/begransa-miljopaverkan-vid-raddningsinsats-linkoping/

Vill även flagga för MSB:s nya fortbildningstjänst (som är gratis) där vissa utbildningar kan genomföras, https://fortbildning.msb.se/

Hälsningar

Daniel Moberg