Räddningsplankan nr 4-2020

Välkommen att läsa årets sista räddningsplankan nr 4-2020. I detta nummer kan du bland att läsa om olika undersökningar och utredningar från inträffade händelser inom RäddSam F. Vidare kan du läsa om psykisk hälsa och hur suicidprevention fungerar inom RäddSam F.

Vi ser fram emot ett nytt år där vi kan fortsätta att utveckla RäddSam F.

God Jul & Gott Nytt år

RäddSam F Kontoret