Räddningsplankan Nr 3-2019

Nu är det nya numret av RäddSam Fs tidning räddningsplankan ute. I detta nummer kan du bland annat läsa om intressanta utredningar, dörrknackning på Råslätt, rapportering vid suicidlarm mm.