Räddningsplankan nr 1 2022

Här kommer räddningsplankan, där du bland annat kan läsa om trygg vård i hemmet, brandutredningar, Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge (RSB), mm mm

Skön sommar önskar RäddSam F.