Räddningsplankan nr 1-2018

Hej, årets fösta nummer av räddningsplankan är nu ute. Du kan bland annat läsa om hur skogsbrandsflyg och eldningsförbud hanteras i år. Vidare finns det mer om utbildning, exempelvis om den nya GRIB utbildningen, samt ett flertal undersökningar efter bränder som inträffat i närtid. Du hittar gamla nummer av räddningsplankan i dokumentbiblioteket samt det ny numret även här.