Räddningsinsatser vid explosioner

Med lite kort framförhållning har vi fått till föreläsningar via team om räddningsinsatser vid explosioner, 16 och 28/2.

Anmälan ligger ute via Brandskyddsföreningen, du anmäler dig här på hemsidan under aktuella utbildningar.

Ämnet är ju högaktuellt och ytterst explosivt så jag tror det vore nyttigt för alla RIL, IL med fler att vara med och lyssna.

Senaste nyheterna