Räddningschefs möte 191029

Vid räddningschefsmötet den 29 oktober 2019 antogs bland annat verksamhetsplanen för 2020 samt en rutin för brand i jaktammunition. Du kan läsa mer om detta här nedanför, eller hitta dem i dokumentbanken.