PM OM SOLCELLER REVIDERAT

Nu har dokumentet gällande solceller reviderats. Dokumentet beskriver säkerhetshöjande åtgärder för
solcellsanläggningar på byggnader. Dokumentet ligger i mappen Rutiner/Arbetsmiljö/Pm solceller RäddSam F.

Senaste nyheterna