Personsanering CBRN

Ny rutin från och med 1/6 2015, se nedan.
Det har uppkommit frågor om man på akutmottagningarna ska/behöver utföras fullständig personsanering av en kemiskt kontaminerad patient även då räddningstjänsten har gjort en fullständig sanering på skadeplatsen. Vi har diskuterat och hämtat synpunkter från ansvariga läkare på respektive sjukhus och samtliga anser att det inte behövs i de fall då räddningstjänsten gjort en fullständig personsanering.
I samverkan med räddningstjänsten har vi beslutat att:
Sjukvårdsledaren och Räddningsledaren tillsammans gör en bedömning om personen är fullständigt sanerad eller inte på skadeplatsen.

  1. Bedöms personen som fullständigt sanerad görs ingen ytterligare sanering på akutmottagningen.
  2. När personen inte med säkerhet kan betraktas som fullständigt sanerad på skadeplatsen ska sjukvårdsledaren kommunicera detta med aktuell akutmottagning så att den fullständiga personsaneringen kan utföras på sjukhuset.

I de fall patienten kommer direkt till akutmottagningen utan att vara sanerad görs en fullständig personsanering i sjukhusets saneringsenhet.
Eventuell sanering på akutmottagningen utförs av sjukvårdspersonal (akutmottagningspersonal).
För att vi ska hinna informera alla aktörer så gäller denna rutin från och med 1 juni 2015.
Vänliga hälsningar
Tomas Wibble
036-324095
070-6321514

Senaste nyheterna