Operativ rutin för räddningstjänsten med anledning av Covid-19

Räddningscheferna har antagit denna rutin att jobba efter, som är skriven av Annica Åström Victorén, överläkare Ambulanssjukvården Region Jönköpings Län.

OBS! Uppdaterad version 200403.

Vid eventuella frågor kontakta Göran Melin.