Operativ rutin för Covid 19 upphör

Covid-19 räknas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Man får fortsättningsvis betrakta den som en av de många luftvägsinfektioner som finns i samhället såsom tex influensa. Med anledning av detta upphör det särskilda operativa rutinen för Covid 19 att gälla from 220601

Senaste nyheterna