Nyheter

Vid RäddSam F mötet den 25 februari 2014 antog räddningscheferna RäddSam Fs verksamhetsplan för 2014 (ligger under avtal/överenskommelse och interna avtal). Vidare antogs rutin för ledning samt rutin för befäl inom RäddSam F, som ska vara vägledande för kommande utbildningsinsatser (ligger under rutiner och stab/ledning i dokumentbanken). Vidare kan man anmäla sig på utbildningen att möta personer i kris under två tillfällen den 2 april, läs mer under RäddSam F-skolan.

Senaste nyheterna