Nyheter på RäddSam F

Nya räddningsplankan är ute där du bland annat kan läsa om arbetet under Coronapandemin samt olika utredningar.

Det finns även ett antal antagna instruktioner för händelserapporter samt responsappen som du hittar i dokumentbiblioteket/Rutiner under Daedalos.

Även rutin för uppstart skogsbrand är antagen.