Ny mall och andra nyheter

En uppdaterad mall för dokumentation av hjärtstoppslarm finns nu i dokumentbanken/ mallar/ RäddSamF. Vidare finns det en uppdaterad version av referensdokumentet för Rakel under dokumentbanken/ utbildningsmaterial/ RAKEL. Utbildningar i att möta barn som anhöriga kommer att ske under året, sex tillfällen under våren där fem vänder sig till styrkeledare hel- och deltid samt ett tillfälle för IL/BI. Fler tillfällen kommer efter sommaren. Läs mer om dessa utbildningar och anmäl dig här

Senaste nyheterna