Ny Covid-19 rutin

Ny gällande operativ rutin för RäddSam F med anledning av Covid-19 infektion inklusive HLR. Denna nya rutin daterad 2020-11-06 ersätter de tidigare två rutinerna.

No posts found