Juridik- samt ledningsutbildning

Nu kan insatsledare, brandingenjörer och räddningschefer inom RäddSam F anmäla sig till en tvådagars utbildning i Juridik samt en tvådagars ledningsutbildning. Datum för juridikutbildningen är 9-10/9 samt 1-2/10. Datum för ledningsutbildningen är 23-24/10 samt 6-7/11. Platsen är Träcentrum i Nässjö vid alla fyra tillfällerna. Mer information om utbildningarna kommer men för allas planering kan man redan nu boka in lämpligt tillfälle.
Anmälan

Senaste nyheterna