Instruktörsutbildning motorsåg

Utbildning för motorsågsinstruktörer inom RäddSam F. Utbildning i motorsågskörkort A, B och F under 3 dagar. Det finns sex olika tillfällen att välja på. Läs mer och anmäl dig under RäddSam F skolan på den gröna knappen till höger på hemsidan. För mer information om utbildningen kontakta Jerker Sturedahl på räddningstjänsten i Jönköping.