Instruktioner Händelserapporter Daedalos

Hej

Här kommer nya instruktioner som gäller från 1/1-2022. Det är instruktion för SOS, ansvarig handläggare samt assisterande handläggare. Dessa stämmer med den nya händelserapporten som ska börja användas 1/1-2022.