Inställda utbildningar

RäddSam F har valt att flytta brandbefäls utbildningarna den 24/3 (Kem), 31/3 (Brand), 2/4 (Ledning) samt 7/4 (Brand) till våren 2021.

Förebyggande kursen 25-26/3 flyttas framåt (nytt datum ej klart).

Förebyggande kursen 22-23/4 Avvakta med beslut i nuläget.

Utbildning PDV 26/3 – Inställd.

Instruktörskurs dörrforcering – Inställd.

Gemensam larmplan vid risk för suicid flyttad från 29/4 till 15/9.

Befälsutbildning 19/5 (Räddning) är inställd

Övriga utbildningar inom RäddSam F skolan ligger kvar så länge.