Inställda utbildningar

Höstens befälsutbildningar i Kem, Räddning och ledning flyttas fram till våren 2021.

Även FIP utbildning nu i höst flyttas framåt.

Senaste nyheterna