Info inför & efter utbildning 1B samt LA RD

Viktig information inför och efter utbildning 1B samt LA RD.

I detta dokument framgår vad du som elev ska förbereda inför delkurserna 1B samt LA RD.