Geoteknik Portal

På räddningschefsmöte före jul lämnade Kurt Lindberg översiktlig information om geoteknisk portal för räddningstjänst m.m. Nu är det dags för mer fördjupad information. Ett första informationsmöte anordnas den 22 mars 2016 klockan 13-15. Plats: Stabsrummet på brandstationen i Jönköping, Glansgatan 7. Mats Öberg, Statens Geotekniska Institut, SIG, lämnar fördjupad information om portalens användning. Anmäl dig via knappen RäddSam F-skolan här till höger.

Senaste nyheterna