Gasflaskor i brand

Inbjudan till förevisning av gasflaskor i brand och beskjutning av gasflaskor

Vi har fått möjlighet att få se hur olika typer av gasflaskor reagerar vid en brand och reaktionen då de punkteras med beskjutning.

  • Sven Samuelsson från företaget Strandmöllan berättar om riskerna som finns med gasflaskor i brand.
  • Information om MSB:s nya insatskort för acetylengasflaskor.
  • Förevisning av tre olika typer av gasflaskor i brand.
  • Gasflaskeskyttar beskjuter acetylen- och syrgasflaskor.

Målgrupp
Brandbefäl och gasflaskeskyttar i RäddSamF.

När

Fredagen den 5/5 9:00–12:00.

Var

Skillingaryds skjutfält, samling på brytpunkten vid östra lägret.

Klädsel

Larmställ och hjälm under förevisningen.

Övrigt

Kaffe och fralla serveras under förevisningen.

Anmälan

På RäddSam F skolan senast 1/5. Här till höger på hemsidan.

Senaste nyheterna