Föreläsning inom byggnadskonstruktioner, byggnadsmaterial och laster

Räddningstjänsten i Jönköping, via Oskar Strandberg, har ordnat en föreläsning inom byggnadskonstruktioner, byggnadsmaterial och laster nu i mars.

Föreläsaren är en av de byggnadsingenjörer som är operativt knuten till MSBs nationella förstärkningsresurs för urban sök- och räddning (NUSAR). En resurs som till exempel kan användas vid räddningsinsatser med kollapsade byggnadskonstruktioner.

 

Föreläsningen ligger uppe för anmälan på RäddSam F:s hemsida där du också hittar mer information om föreläsningen.