Erfarenhetsåterförings mall

Erfarenhetsåterföring efter olika händelser är en viktig del i lärandet. Därför är det nu framtaget en mall för att på ett enklare sätt göra en presentation och erfarenhetsåterföring av inträffade händelser. Mallen antogs av räddningschefsgruppen den 9/10-2020.

Du hittar den här eller under mallar i dokumentbanken.