Dialogmöte skogsbrand MSB 2/2-21

Nu finns möjlighet att anmäla sig till dialogmöte, ser mer längre ner på sidan och anmäl om du vill deltaga. Tänkt målgrupp IL, IB samt BI.

MSB:s förstärkningsresurser för skogsbrand – Dialogmöte online

Om dialogmötet

För att förbereda berörda aktörer inför gräs- och skogsbrandssäsongen 2021 kommer Länsstyrelsen att delge det regionala perspektivet på ämnet och MSB kommer att fokusera på erfarenheter, lärdomar och utmaningar från säsongen 2020. MSB kommer även ge tips vid aktivering av resurser samt tydliggöra rutiner, kontaktvägar och eventuella otydligheter.

Ett särskilt fokusområde för dialogmötet är användningen av nationella förstärkningsresurser för skogsbrand, t.ex. helikoptrar, flygplan och skogsbrandsdepåer.

Under mötet kommer det ges utrymme för diskussioner och frågor. Ambitionen är att genom era frågor kunna anpassa informationen till era regionala behov.

Länk till mötet kommer att skickas ut dagen innan mötet.