BI/IL utbildning.

[wpfilebase tag=file id=196 /]BI/IL utbildning
Höstens utbildning för BI och IL inom RäddSam F kommer att bli den 28 oktober på Revinge. Vi har under flera år försökt att få till stånd en utbildningsinsats i den röda och blå boken utan att lyckas Nu har ett unikt tillfälle via kunskapsplattform ledning öppnat sig. Vi har möjlighet at få en heldag med Stefan Svensson och den Röda boken. Vi vill därför ta vara på denna möjlighet. Den kommer troligtvis inte upprepas. Notera även att det finns möjlighet att ta med Styrkeledare.
Anmälan
Omedelbart via mail till kpledning@msb.se så att vi får plats.
Resa
Samordning av resa till Revinge kommer att ske.
Frågor
Frågor ställs till Jonas Petri
 
Pizza gruppen RäddSam F

Senaste nyheterna