Befälsutbildning 19/5 inställd

Hej även befälsutbildningen den 19/5 (Räddning) är inställd.

Höstens befälsutbildningar ligger kvar och det kommer även att kompletteras med fler under våren 2021.