Årskalender 2016

För att underlätta planeringe[wpfilebase tag=file id=243 /]n inom RäddSam Fs räddningstjänster finns nu en årskalender med en del av RäddSam F-skolans utbildningar under 2016 inlagda. Se vidare i bifogat underlag.

Senaste nyheterna